ESTNISKA KOMMITTÉNS KULTURPRIS

"Estniska Kommitténs i Sverige styrelse beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 6 mars 1974 att tilldela Andres Küng sitt kulturpris.

Andres Küng, författare och journalist, är otvivelaktigt den mest framgångsrike och förtjänstfulle presentatören av Estlands problem för den allmänna opinionen. I många tidningsartiklar, men särskilt i sina hittills på svenska, tyska, isländsa och estniska utkomna böcker, har han med anmärkningsvärd skicklighet behandlat framför allt Estlands samtida svårigheter och därvid även betraktat det förgångna och framtiden.

A.Küngs böcker är livfullt skrivna och behandlingen av ämnet bygger på grundligt studium av materialet.

Andres Küngs inlägg präglas av saklig stil samt av att han skriver om förhållanden som han känner väl.

Det finns ingenting som går att jämföra med Andres Küngs böcker, och hans övriga publicistik inom detta område, när det gäller litteratur som presenterar Estlands problem för världen.

Stockholm den 30 mars 1974

A.Reintamm, ordförande

H.Mark, byråchef."

Heinrich Mark blev senare premiärminister i den estniska exilregeringen, där jag var erbjuden posten som kulturminister men tackade nej för att stå friare som opinionsbildare, och ännu senare blev han t f president. ;Men på grund av den svenska regeringens erkännande av den sovjetiska ockupationen fick han inte utöva någondera ämbetet i Sverige där han bodde (och bor). Att han också är min gudfar spelade förhoppningsvis ingen roll för att jag fick ovannämna pris...